Company name: Long-Stars Electronic Equipment (Shenzhen)  Co., Ltd

Address:

Bai Shui Wo Industrial Park,Da Fen Community, Liu Yong Wei, Wanjiang District Dongguan City, Guangdong province, China

Tel : (769) 22779870

Fax : (769) 22779860

http://www.long-stars.com


LONG-STARS ELECTRONIC EQUIPMENT(HK)LIMITED

Rm. 703, Kowloon Bldg., 555 Nathan Rd., Kln., H.K.

Tel:852-22719888 Fex:852-22719982